21 de maig 2016

Consultori de filosofia: CARTA D’UN PROFESSOR DE FILOSOFIA AL PRESIDENT MON...

Consultori de filosofia: CARTA D’UN PROFESSOR DE FILOSOFIA AL PRESIDENT MON...: Molt Honorable President: Sóc un professor de l’IES de l’Ebre de Tortosa i aquest tercer trimestre estic impartint epistemologia als alumn...

Cap comentari: